evenementen

4PM: Duurzame kernenergie

Datum/Tijd
27-09-19
16:00 - 17:30

Thorium dient zich aan als alternatief voor uranium als brandstof in kerncentrales. Het is veiliger, zorgt voor minder radioactief afval en van CO2-uitstoot is net als bij uranium geen sprake. Nederland loopt voorop met het onderzoek. Gaat het element in de nabije toekomst een rol spelen in onze energievoorziening?

Jan Leen Kloosterman (hoogleraar kernreactorfysica aan de TU Delft) gaat in op de principes van kernsplijting als energiebron. Tussen de ontdekking van kernsplijting in 1938 en de eerste door de mens gemaakte kernreactor zat maar vier jaar. Tien jaar later, na afloop van WO-II, werd er al ‘nucleaire elektriciteit’ geproduceerd. De grote doorbraak kwam echter met de ontwikkeling van kernreactoren voor scheepsvoortstuwing en de opschaling ervan voor commerciële productie van elektriciteit. Deze reactoren werken met uranium of met een combinatie van uranium en plutonium als splijtstof en produceren thans alle elektriciteit (huishoudelijk en industrieel) voor circa één miljard mensen.

Er bestaat echter een mogelijkheid om kernsplijtingsreactoren te laten werken op thorium in plaats van uranium, hetgeen in potentie veel duurzamer is. Om dit proces succesvol te laten verlopen is een nieuw type kernreactor nodig, de zogenoemde gesmolten zout reactor. In deze reactor wordt een heet vloeibaar zout rondgepompt door kanalen in een groot grafietblok. In het zout zit het thorium opgelost. Het zout is dus zowel de splijtstof als het koelmiddel hetgeen zowel de reactorveiligheid als de duurzaamheid van de splijtstofcyclus ten goede komt.

Kloosterman gaat ook in op het lopende onderzoek in Nederland en in de rest van Europa en het toekomstige onderzoek dat nodig is om de thorium gesmolten zout reactor te kunnen realiseren.

Programma
16.00 uur: Jan Leen Kloosterman (TU Delft): Duurzame kernenergie
16.45 uur: vragen en discussie
17.15 uur: borrel

Deelname is gratis, aanmelden verplicht.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Cleantech Center in samenwerking met de Cleantech Regio en is de derde van een serie kwartaallezingen over actuele Cleantech onderwerpen.

Foto: Guus Schoonewille

Locatie
Broodfabriek

Adres
Noorderhavenstraat 49
7202 DD Zutphen

Reserveer uw plek

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.