• Geen evenementen
 • Geen evenementen
 • De TechniekFabriek (TFZ) in Zutphen staat voor alles wat er speelt rondom verduurzaming en de energietransitie. Binnen de TFZ ontmoeten ondernemers, onderwijs en overheid elkaar. De behoefte aan technisch personeel blijft in de breedte groeien. Aan de andere kant zien we nu pas de effecten van de vergrijzing en ontgroening. De aanwas van jonge mensen in de techniek is de afgelopen jaren gedaald met ruim 20%, die daling gaat door tot 2030. Het gat wordt dus alleen maar groter, dat vraagt niet om kleine stappen, maar om rigoureuze stappen met elkaar.

  Ondernemers en onderwijs ontwikkelen gezamenlijk leerlijnen en opleidingen. Deze intensieve samenwerking zorgt voor de borging van actuele kennis en smeedt een nieuwe generatie professionals die klaarstaat om invulling te geven aan de banen van vandaag én morgen. Ondernemers en onderwijs hand in hand.

  De TFZ is ook een plek waar ondernemers elkaar ontmoeten en verdieping zoeken op de technische uitdagingen waar zij voorstaan (Learning community). Werknemers van ondernemers kunnen bij ons bij- en nascholingen en technische bedrijfsopleidingen volgen (Leven Lang Ontwikkelen, LLO). Als TFZ zijn we net als de techniek zelf continu in ontwikkeling om hierin een passend aanbod te creëren.

  Naast dat binnen de TFZ ondernemers en studenten elkaar ontmoeten is het voor overheden een omgeving om kennis op te doen en samenwerkingen aan te gaan. Een unieke mogelijkheid om met de onderwijsinstellingen en kennisinstituten samen te werken. Dit leidt tot interessante kruisbestuivingen tussen de stakeholders onderling.

  De TechniekFabriek in Zutphen:

  De TechniekFabriek (TFZ) in Zutphen staat voor alles wat er speelt rondom verduurzaming en de energietransitie. Binnen de TFZ ontmoeten ondernemers, onderwijs en overheid elkaar. De behoefte aan technisch personeel blijft in de breedte groeien. Aan de andere kant zien we nu pas de effecten van de vergrijzing en ontgroening. De aanwas van jonge mensen in de techniek is de afgelopen jaren gedaald met ruim 20%, die daling gaat door tot 2030. Het gat wordt dus alleen maar groter, dat vraagt niet om kleine stappen, maar om rigoureuze stappen met elkaar.

  Ondernemers en onderwijs ontwikkelen gezamenlijk leerlijnen en opleidingen. Deze intensieve samenwerking zorgt voor de borging van actuele kennis en smeedt een nieuwe generatie professionals die klaarstaat om invulling te geven aan de banen van vandaag én morgen. Ondernemers en onderwijs hand in hand.

  De TFZ is ook een plek waar ondernemers elkaar ontmoeten en verdieping zoeken op de technische uitdagingen waar zij voorstaan (Learning community). Werknemers van ondernemers kunnen bij ons bij- en nascholingen en technische bedrijfsopleidingen volgen (Leven Lang Ontwikkelen, LLO). Als TFZ zijn we net als de techniek zelf continu in ontwikkeling om hierin een passend aanbod te creëren.

  Naast dat binnen de TFZ ondernemers en studenten elkaar ontmoeten is het voor overheden een omgeving om kennis op te doen en samenwerkingen aan te gaan. Een unieke mogelijkheid om met de onderwijsinstellingen en kennisinstituten samen te werken. Dit leidt tot interessante kruisbestuivingen tussen de stakeholders onderling. 

  Leden

  De TechniekFabriek Zutphen is een coöperatie en afhankelijk van leden. Deze leden dragen
  de TFZ een warm hart toe en geloven dat door kennisdeling en het bundelen van krachten de Techniek weer toekomst krijgt.

  Wilt u meer informatie over de TFZ of wilt u meer weten over onze lidmaatschappen?
  U kunt contact met ons opnemen via de mail: contact@techniekfabriekzutphen.nl of u kunt bellen naar: 088 – 825 50 04

  Sjoerd Westra – Programmadirecteur
  sjoerd.westra@techniekfabriekzutphen.nl
  06 -10 97 63 28

  Daan Kuster – Projectleider Huisvesting
  daan.kuster@techniekfabriekzutphen.nl 

  Carry Staring – Office Manager
  carry.staring@techniekfabriekzutphen.nl
  088 – 825 50 04 of stuur een Whatsapp bericht naar: 06 – 49 59 29 35