Privacyverklaring

Techniekfabriek Zutphen respecteert uw onvoorwaardelijk recht op privacy. Daartoe is deze verklaring persoonsgegeven opgesteld.

Techniekfabriekzutphen.nl heeft zowel een openbaar als een besloten gedeelte. Om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte en/of bepaalde diensten worden persoonlijke gegevens gevraagd en ontvangt de gebruiker een inlognaam en wachtwoord. Met deze inloggegevens heeft de gebruiker toegang tot (verschillende) besloten gedeelten van cleantechcenter.nl, waartoe de gebruiker gerechtigd is.

Techniekfabriek Zutphen  biedt bezoekers van deze website de mogelijkheid tot het verzoek om aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens uit de database, het verzoek tot het stopzetten van toekomstige informatieverzending of te verklaren om in de toekomst niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Uw reactie kunt u zenden aan: communicatie@cleantechcenter.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Techniekfabriek Zutphen  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Techniekfabriek Zutphen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Wij verwerken via deze website de volgende persoonsgegevens:

–              voor- en achternaam
–              adresgegevens
–              telefoonnummer
–              e-mailadres
–              IP-adres

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen.  Daarnaast kan Techniekfabriek Zutphen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van onze producten en diensten

Hoe Lang Techniekfabriek Zutphen gegevens bewaart
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

Type gegevens                                 Bewaartermijn

Contactformulier                             Max. 1 jaar
Inschrijving Nieuwsbrief                Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.
Aanvraag via e-mail                        Max. 1 jaar
Overige formulieren                        Max. 4 jaar
Klantgegevens                                 Max. 7 jaar
(met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciƫle relatie)

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Techniekfabriek Zutphen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen van websitebezoek
Op de websites van Techniekfabriek Zutphen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Techniekfabriek Zutphen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. (https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Techniekfabriek Zutphen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Techniekfabriek Zutphen heeft hier geen invloed op.

Techniekfabriek Zutphen heeft Google geen toestemming gegeven om via Techniekfabriek Zutphen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar communicatie@cleantechcenter.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-07-2018 9:30:00.

Beveiliging
Techniekfabriek Zutphen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Techniekfabriek Zutphen maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Techniekfabriek Zutphen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Techniekfabriek Zutphen
Techniekfabriek Zutphen
Noorderhavenstraat 49
7202 DD Zutphen

info@techniekfabriekzutphen.nl