Sedimentatie-apparaat

status: Lopend

Deltagebieden zijn gebieden waar rivieren in zee stromen en waar door de dynamiek van zoet en zout water, sediment (zand en klei), vegetatie (veenvorming) dynamische landschappen zijn ontstaan. Voorbeelden zijn: de Nederlandse delta (grofweg de driehoek Lobith Delfzijl Cadzand), de Nijl delta in Egypte en de Mekong Delta in Vietnam. Deze landschappen zijn dynamisch, stukken land eroderen en worden afgeslagen, elders worden zand- en modderplaten opgebouwd en gekoloniseerd door begroeiing. Zodra de mens delta’s bewoonbaar gaat maken, door vastleggen van platen en geulen en de bouw van dijken en keringen gaat de natuurlijke dynamiek van opbouw en afbraak deels verloren.

Probleemstelling: Door het verlies aan natuurlijke dynamiek in delta’s wereldwijd zijn grote gebieden afgesloten van de water- en sedimentstromen die deze gebied gevormd hebben. Door verlaging van de grondwaterstand komen deze gebieden terecht in een vicieuze cirkel van bodem daling en verdere grondwaterstandverlaging. Bij gebrek aan aanvoer van sediment leidt dit tot een steeds lager maaiveld niveau.

Mogelijke oplossing: Herstel van natuurlijke dynamiek kan vaak een deel van het probleem oplossen. In veel gebieden gaat de bodemdaling inmiddels zo snel dat de sediment aanvoer met natuurlijke processen de bodemdaling niet meer kan bijhouden. Dit kan worden opgelost door zand of slib aan te voeren met baggerschepen, pijpleidingen of vrachtwagens. Dit gebeurt meestal in de vorm van een projectmatige activiteit waarbij in korte tijd met veel energie een grote hoeveelheid sediment wordt verplaatst.

De vraag is gerezen of dit niet anders zou kunnen, namelijk door middel van een bagger apparaat (of apparaten) dat gedurende langere tijd geringe hoeveelheden water met slib verspreidt over gebieden. Een dergelijk apparaat zou bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan de instandhouding van mangrove gebieden in Bangladesh (Sunderbans) of Indonesië, waar de gezondheid van mangroves wordt bedreigd door snelle bodemdaling. Een dergelijk apparaat zou met geringe hoeveelheden, zo mogelijk duurzame, energie moeten werken.

Challenge van EcoShapeIn ben student en wil mijn kennis en talent inzetten voor een schone toekomst

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.