• Geen evenementen
 • Geen evenementen
 • Samen met onze partners gaan we aan de slag met  smart opleidingslijnen die aansluiten bij de innovatiethema’s van de Cleantech Regio. Bij deze lijnen draait het om Smart technology (Techniek en ICT), zoals Energy, Mobility, Health, Building, Industry en Logistics.

  Smart Energy

  We gebruiken allemaal energie. Stroom voor onze computers, lampen en huishoudelijke apparaten. Aardgas voor het verwarmen van onze huizen, het warme water uit de kraan en vaak ook om op te koken. Maar ook in de industrie en transportsector gebruiken we veel energie. De meeste energie wordt ‘grijs’ opgewekt: met fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkool. Hierbij stoten we broeikasgassen zoals CO2 uit en wordt de temperatuur op aarde warmer. De gevolgen van deze opwarming zijn groot. In 2015 tekende Nederland daarom – samen met 194 andere landen – het Klimaatverdrag van Parijs. Het doel van dit akkoord is de opwarming van de aarde beperken tot 2 graden Celsius, maar liever nog tot 1,5 graad. Om dit te bereiken moeten alle deelnemende landen iets gaan doen.

  Energietransitie op alle niveaus
  Het toepassingsgebied Smart Energy gaat over deze grote maatschappelijke uitdaging. Hoe gaan we CO2-neutraal energie produceren en hoe leven we binnen één generatie fossielvrij? Wat betekent dit voor het verwarmen en koelen van ons huis? Hoe kunnen we zelf energie opwekken bijvoorbeeld door zonnepanelen? Hoe slaan we deze stroom op? Bedrijven, overheid en onderwijs zijn samen op zoek naar slimme oplossingen. Deze energietransitie speelt op alle niveaus. Smart Energy komt terug in bijna alle smartlijnen.

  Projecten
  In de projecten binnen Smart Energy werken studenten niveau 4 vaak samen met studenten van niveau 1, 2 en 3,  en leerlingen vanuit het praktijkonderwijs en vmbo. Tijdens de projecten werken studenten nauw samen met experts uit het bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn:
  Project 1. Waterstof als brandstof in de wijk
  Project 2. Aardgas en verduurzaming van de wijk

  Smart Mobility

  Smart Mobility gaat over slimme toepassingen in de auto- en mobiliteitsbranche. Hoe vervoeren we ons zo duurzaam mogelijk? Met minder CO2-uitstoot en op een steeds veiligere manier? Moderne technieken bieden oneindig veel mogelijkheden. We zien ontwikkelingen op het gebied van nieuwe brandstoffen maar ook voor veiliger rijden. Ook komen er steeds meer alternatieven, zoals de zelfrijdende elektrische waterstofbus.

  Voldoende geschoold personeel
  De autobranche staat hiermee voor een grote uitdaging. Hoe blijft zij vooroplopen? Hoe kan zij ook de komende jaren blijven voldoen aan de steeds veranderende vraag vanuit de markt? Dat geldt niet alleen voor de grote automerken die hightechontwikkelingen doorvoeren. Ook de kleinere onderhoudsbedrijven moeten hier tijdig op inspelen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is, dat zij voldoende goed geschoold personeel krijgen en behouden. Medewerkers die flexibel zijn, goed willen meedenken en voldoende vakkennis hebben.

  Innovatie en 21e eeuwse vaardigheden
  Binnen het aandachtsgebied Smart Mobility zijn bedrijven, overheid en onderwijs continu met elkaar in gesprek over hoe zij goed op deze veranderende vraag kunnen inspelen. Onderzoek is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Door met elkaar in gesprek te zijn, kunnen we tijdig het onderwijs aanpassen. Bijvoorbeeld door de student op te leiden voor de meest actuele autotechniek, maar ook door hem of haar na te laten denken over nieuwe technologische toepassingen op het gebied van stadslogistiek of alternatieve vervoersmogelijkheden. Hierbij is samenwerking nodig met Smart Logistics. De traditionele autotechniek blijft natuurlijk altijd bestaan in het huidige onderwijs, maar innovatie en 21e eeuwse vaardigheden krijgen een steeds belangrijkere rol.

  Projecten
  Om primair onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo- leerlingen, mbo- en hbo studenten te laten ervaren hoe het er in de toekomst aan toe gaat, wordt onderwijs gekoppeld aan maatschappelijke vraagstukken. Dit zijn vaak projecten die worden aangedragen door het bedrijfsleven. Voorbeelden van projecten zijn:
  Project 1. Waterstofbussen in Zutphen
  Project 2. Zutphen Smart City
  Project 3. Regionale spoorlijnen voorzien van H2gas

  Smart Health

  Smart Health is de link tussen zorg en techniek. Vragen die binnen deze sector spelen zijn: Hoe laten we mensen die hulp nodig hebben, langer zelfstandig thuis wonen? Welke slimme technische oplossingen kunnen we bedenken, zodat iemand thuis de juiste zorg en aandacht krijgt? Hoe kan een verzorgingstehuis haar cliënten de verzorging bieden die zij nodig hebben? Hoe zorgen ziekenhuizen, huisartsen en apotheken voor een goede onderlinge communicatie via een veilig digitaal patiëntendossier? Welke mogelijkheden biedt 3D-printen binnen de zorg? 

  Toekomstgerichte zorg
  Bedrijven, overheid en onderwijs zijn continu met elkaar in gesprek over hoe zij goed op deze vragen kunnen inspelen. Op basis hiervan kunnen we tijdig het onderwijs aanpassen. Door studenten projecten te laten uitvoeren binnen Smart Health krijgen zij voeling met deze maatschappelijke uitdagingen en leren zij op zoek te gaan naar slimme oplossingen. Dit is van grote meerwaarde voor toekomstgerichte zorg. Zij ontwikkelen hierdoor een bepaalde expertise, die een interessante aanvulling kan zijn op hun opleiding. De combinatie van techniek, gericht op mensen en zorg, maakt dit aandachtsgebied uniek.

  Projecten
  Verschillende partners onderstrepen het belang van een technische opleiding gericht op de zorg van de toekomst. Binnen deze projecten leren bedrijven, overheid en onderwijs van elkaar, omdat er voldoende ruimte is voor vakinhoudelijke discussies. Hierdoor kunnen studenten veel ervaring opdoen en leren zij open te staan voor voortschrijdende ontwikkelingen. Voorbeelden van innovatieve projecten zijn:
  Project 1. Tiny House specifiek voor mantelzorgers in Zutphen.

  Smart Building

  Binnen de bouw zien we steeds meer een integratie van de verschillende vakgebieden. Installatie-, elektro-, werktuigbouw en bouwtechniek worden steeds meer vanuit één concept benaderd. Ook krijgt digitalisering een steeds grotere rol. We bouwen daarnaast volgens het cradle to cradle-principe: alles wat je bouwt moet kunnen worden hergebruikt. Grondstoffen worden schaars en we willen duurzamer leven. Energieneutraal bouwen is de toekomst. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw, zoals bij het renoveren van monumenten en oude woningen.

  Customer journey
  Met technisch slimme toepassingen krijgen we dat voor elkaar. Hierover buigt het toepassingsgebied Smart Building zich. In de hele keten verandert er veel. Dit begint al in het ontwerp, dat steeds meer in 3D wordt gemaakt. Nog wel aan de tekentafel, maar dan digitaal. Met een VR-bril kun je ‘rondlopen’ en controleren of alles klopt. Maar je kunt het ontwerp ook bekijken vanuit de customer journey. Hoe kun je wonen comfortabeler en energiezuiniger maken? Bijvoorbeeld door een auto als accu te gebruiken zodra zonnepanelen teveel stroom leveren. Hier kun je later dan weer het huis mee koelen of verwarmen.

  Smart Home, domotica, 3D en VR|
  Bedrijven, overheid en onderwijs werken met elkaar samen binnen het toepassingsgebied Smart Building. Smart Home, domotica, ontwerpen in 3D, werken met een VR bril: de mogelijkheden voor projecten waarin wordt samengewerkt zijn zeer divers. Zo leren scholieren en studenten samen te werken volgens de nieuwste methodes, altijd op zoek naar slimme oplossingen. 

  Projecten
  Voorbeelden van projecten zijn:
  Project 1. Tiny Office Zutphen

  Smart Industry

  Mechatronica, elektrotechniek, installatietechniek, werktuigbouwkunde: wat valt niet onder het toepassingsgebied Smart Industry? De industriële sector is misschien wel de meest vooruitlopende sector op het gebied van slimme technologie. Bedrijven, overheid en onderwijs werken binnen dit gebied samen, om nieuwe en vooral duurzame oplossingen te bedenken. Bijvoorbeeld om zuiniger en schoner te produceren, zodat er minder uitstoot is en zo min mogelijk restafval. Het is één van de meest vooruitstrevende sectoren, waar veel kansen liggen voor alle scholieren en studenten in Zutphen. De vraag naar goed opgeleide werknemers – die ook kunnen meedenken in slimme oplossingen – is namelijk veel groter dan het aanbod.

  Slimmer en schoner
  Studenten die werken aan projecten binnen Smart Industry, hebben een grote toegevoegde waarde voor bedrijven. Zij werken namelijk volgens de laatste nieuwe methodes en kunnen wederzijds van elkaar leren. Net als binnen Smart Building zien we hier steeds meer een integratie van de verschillende vakgebieden. Deze vakgebieden produceren steeds slimmer en schoner, waardoor de industrie duurzamer en goedkoper wordt.

  Projecten
  Veel partners zijn betrokken bij projecten in Zutphen. Voorbeelden van projecten zijn:
  Project 1. Windmolens op Mars
  Project 2. Windenergie en zonne-energie op het Calpan terrein
  Project 3. Zonnepanelen met een waterstof opwekking
  Project 4. Smart energiecentrale omzetten naar waterstof 

  Smart Logistics

  De wereld kan niet zonder logistiek. Er wordt steeds meer geconsumeerd en alles moet snel, sneller, snelst worden afgeleverd bij de klant. Zo stijgt de druk bij logistieke bedrijven en ondernemers. Met slimme technische oplossingen kunnen deze bedrijven aan de stijgende vraag blijven voldoen. Binnen het toepassingsgebied Smart Logistics praten de bedrijven met overheid en onderwijs over nieuwe mogelijkheden en technieken. Goede oplossingen hiervoor staan nog in de kinderschoenen. Hubs, opslagcentra voor waterstof in mobiele containers, pakketbezorging (samen met Smart Mobility), hulp van robotisering bij order picking, het bedenken en produceren van onbemande wagens en alles uiteraard het liefst CO2-neutraal. 

  Toekomstgericht leren en werken
  Smart Logistics ligt op de grens tussen logistiek en techniek, zowel binnen het logistieke bedrijf als ook daarbuiten. Van lopende band, via het distributiepunt tot de bezorgauto in de straat. Maar ook bijvoorbeeld de binnenvaartschepen beter kunt bedienen in de haven van Zutphen. Studenten die meewerken aan projecten binnen Smart Logistics, worden uitgedaagd toekomstgericht te leren en te werken. Omdat zij werken met de laatste technieken, volgens de laatste methodes, kunnen zij zo meedraaien in een bedrijf.

  Projecten
  Projecten binnen Smart Logistics worden vaak samen met Smart Mobility opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn:
  Project 1. Waterstofopslag in mobiele container.