• Geen evenementen
 • Geen evenementen
 • In samenwerking met de betrokken onderwijsinstellingen en bedrijven bieden wij een onafhankelijk talentenprogramma aan. Wij denken mee met scholieren, studenten en professionals over welk carriérepad het beste aansluit bij persoonlijke talenten en ambities.
  Zodat jij je optimaal kan ontwikkelen. En bovendien maak je bij ons meteen kennis met je toekomstige collega’s!

  De TechniekFabriek - voor wie?

  Scholieren en studenten

  Technici

  Bedrijven

   

  Studenten en werknemers

  Voor het onderhoud en beheer van de complexe en veranderende technische energie-infrastructuren zijn meer en beter gekwalificeerde energietechnici hard nodig. Deze studenten worden opgeleid bij de TechniekFabriek: een toonaangevend technisch opleidingsconcept met de focus op nieuwe vormen van duurzame energie.
  Het accent ligt op vergroting en kwaliteitsverbetering van de instroom, doorstroom uitstroom.

  Het opleidingsconcept samengesteld uit bedrijven welke grote invloed uitoefenen op de inhoud van het onderwijs. Hierdoor zijn de opleidingen sterk praktijk-georiënteerd en voorzien van projecten die bij deelnemende bedrijven worden uitgevoerd.
  Voordeel voor de bedrijven is dat ze goed afgestudeerde studenten als beginnende werknemer krijgen die door hun kennis bijdragen aan technische innovatie.

  Samen met bedrijven en het praktijkonderwijs, vo, vmbo en mbo investeren in nieuwe opleidingsroutes en hybride leerconcept. We borduren voort op een reeds bestaande actieve samenwerking.

  Doel: Alle (vak) opleidingen elektrotechniek en installatietechniek niveau 1, 2 en 3 en 4 en vakrichtingen verder te vernieuwen, binnen de Techniekfabriek middels doorlopende leerlijnen. Dit gaan wij doen door het werken vanuit thema’s en innovatieve projecten in een contextrijke leeromgeving.

  Bedrijfsopleidingen

  Samen met bedrijven zullen we opleidingen, cursussen, trainingen doorontwikkelen in samenwerking met landelijke partners. Samen zullen we onze kennis breder gaan ontwikkelen en bundelen. Te denken valt aan:

  • PLC (Breder aanbod
  • Gebouw en Beheersysteem
  • Duurzame installaties
  • Waterstof
  • Landbouwverduurzaming

  Kinderen

  Kinderen maken op een inspirerende manier kennis met energietechniek. De kinderen doen in kleine groepjes mee aan uitdagen experimenten rondom techniek. Aantal voorbeelden zijn: SolarChallenge, Lasrobot, werken met 3D Printer, Meet-, en regelsystemen van meten van vloeistoffen etc. Met ons netwerk willen we een co-creatie van po-leerkrachten en studenten van de pabo opzetten. Samen met het po zullen we leerlijnen W&T ontwikkelen en de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren koppelen aan de kerndoelen van het po in Zutphen. We zoeken naar goede matches en resultaten. Samen met leerkrachten en schoolleiders willen we onderdelen van jaarprogramma’s middels activiteiten uit het bedrijfsleven vorm gaan geven. Samen willen we inzetten op het spelenderwijs ontdekken en onderzoeken van techniek.

  Bijeenkomsten

  Vergaderingen en meer
  Pas jij bij ons technische karakter en heb je interesse in het organiseren van een vergadering, een evenement of een andere vorm van ontmoeten op de TechniekFabriek? Dat kan!