• Geen evenementen
 • Geen evenementen
 • In samenwerking met de betrokken onderwijsinstellingen en bedrijven bieden wij een onafhankelijk talentenprogramma aan. Wij denken mee met scholieren, studenten en professionals over welk carrièrepad het beste aansluit bij persoonlijke talenten en ambities. Zodat jij je optimaal kan ontwikkelen. En bovendien maak je bij ons meteen kennis met je toekomstige collega’s!

  De Techniekfabriek - voor wie?

  Scholieren en studenten
  Wat wij voor jou kunnen betekenen? We gaan met je in gesprek en brengen samen jouw wensen, talenten en ambities in kaart. Zo helpen we je de technische stageplek te vinden die bij jou past. Als je via ons programma een stage gaat lopen, neem je tegelijkertijd deel aan een persoonlijk ontwikkelingsprogramma. Tijdens dit programma werk je aan jouw soft skills, leer je verschillende technische bedrijven kennen en woon je intervisiesessies bij.

  Technici
  Ben je op zoek naar jouw eerste baan, een nieuwe stap in jouw carrière of wil je loopbaanadvies? Bij ons krijg je een onafhankelijk gesprek, waarin wij samen onderzoeken wie jij bent als mens. We kijken naar wat jouw wensen zijn, wat jou drijft en hoe je je wilt doorontwikkelen. Op die manier helpen wij je bepalen wat de volgende stap in jouw carrière wordt en weten wij bij welk bedrijf binnen ons netwerk je past.

  Bedrijven
  Ben je partner bij de Techniekfabriek Zutphen dan kom je op een laagdrempelige manier in contact met toekomstige werknemers en talent. Dit doen wij als bruggenbouwer, door onder andere bedrijfsbezoeken voor stagiairs te organiseren en zowel studenten als professionals in contact te brengen met je bedrijf. Omdat wij de wensen van student en professional zorgvuldig in kaart brengen, weten wij dat de mensen waarmee we jouw bedrijf kennis laten maken, mensen zijn die echt bij je organisatie passen.o

  Bedrijfsopleidingen

  Voor het onderhoud en beheer van de complexe en veranderende technische energie-infrastructuren zijn meer en beter gekwalificeerde energietechnici hard nodig. Deze studenten worden opgeleid bij TechniekFabriek: een toonaangevend technisch opleidingsconcept met de focus op nieuwe vormen van duurzame energie. Het accent ligt op vergroting en kwaliteitsverbetering van de instroom, doorstroom uitstroom.

  Het opleidingsconcept samengesteld uit bedrijven welke grote invloed uitoefenen op de inhoud van het onderwijs. Hierdoor zijn de opleidingen sterk praktijk-georiënteerd en voorzien van projecten die bij deelnemende bedrijven worden uitgevoerd.
  Voordeel voor de bedrijven is dat ze goed afgestudeerde studenten als beginnende werknemer krijgen die door hun kennis bijdragen aan technische innovatie.

  Samen met bedrijven en het praktijkonderwijs, vo, vmbo en mbo investeren in nieuwe opleidingsroutes en hybride leerconcept. We borduren voort op een reeds bestaande actieve samenwerking.

  Doel: Alle (vak) opleidingen elektrotechniek en installatietechniek niveau 1, 2 en 3 en 4 en vakrichtingen verder te vernieuwen, binnen de Techniekfabriek middels doorlopende leerlijnen. Dit gaan wij doen door het werken vanuit thema’s en innovatieve projecten in een contextrijke leeromgeving.

  Bedrijfsopleidingen

  Samen met bedrijven zullen we opleidingen, cursussen, trainingen doorontwikkelen in samenwerking met landelijke partners. Samen zullen we onze kennis breder gaan ontwikkelen en bundelen. Te denken valt aan:

  • PLC (Breder aanbod
  • Gebouw en Beheersysteem
  • Duurzame installaties
  • Waterstof
  • Landbouwverduurzaming

  Techniekuitvindfabriek

  Kinderen maken op een inspirerende manier kennis met energietechniek. De kinderen doen in kleine groepjes mee aan uitdagen experimenten rondom techniek. Aantal voorbeelden zijn: SolarChallenge, Lasrobot, werken met 3D Printer, Meet-, en regelsystemen van meten van vloeistoffen etc. Met ons netwerk willen we een co-creatie van po-leerkrachten en studenten van de pabo opzetten. Samen met het po zullen we leerlijnen W&T ontwikkelen en de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren koppelen aan de kerndoelen van het po in Zutphen. We zoeken naar goede matches en resultaten. Samen met leerkrachten en schoolleiders willen we onderdelen van jaarprogramma’s middels activiteiten uit het bedrijfsleven vorm gaan geven. Samen willen we inzetten op het spelenderwijs ontdekken en onderzoeken van techniek.

  Bijeenkomsten

  Vergaderingen en meer
  Pas jij bij ons technische karakter en heb je interesse in het organiseren van een vergadering, een evenement of een andere vorm van ontmoeten op de Techniekfabriek? Dat kan! 

  Workshops & Talks & Podcasts & Innovatieontbijten & 4PM-lezingen
  De Techniekfabriek is een broedplaats voor innovaties, een plek om nieuwe technologieën te demonstreren aan leerlingen en het grote publiek. Waar je kennis kunt maken met huidige en toekomstige technieken, toepassingen en beroepen. Elke laatste woensdag van de maand ben je van harte welkom bij ons Innovatieontbijt en ieder kwartaal bij de 4PM-lezing over een actueel cleantech thema. 

  Eén keer per jaar organiseert de Techniekfabriek een werkconferentie voor alle partners, betrokkenen en geïnteresseerden. Naast kennisdeling is deze werkconferentie ook bedoeld voor verslaglegging van activiteiten en klankborden op inhoudelijke thema’s.