Innovatiekracht van studenten in jouw bedrijf

Jonge mensen kijken vaak met een verassende, frisse blik naar vraagstukken. Heeft u een interessante casus liggen waarvoor u deze frisse blik en innovatiekracht van scholieren of studenten zou willen inzetten?

Het Cleantech Center heeft contact met talloze onderwijsinstellingen en studenten voor stages, afstudeeropdrachten en excellentietrajecten.

Wij noemen deze samenwerking tussen bedrijf en student een Challenge: het bedrijf formuleert een vraagstuk op het gebied van Cleantech, de student gaat op zoek naar een oplossing. De problemen en uitdagingen van uw bedrijf kunnen uiteenlopend zijn, denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een nieuw product of service (technology driven) of het in de markt zetten van een bestaande techniek (businesscase driven).

De Challenges zijn een win-winsituatie: uw bedrijf heeft er niet alleen een extra tijdelijke kracht bij, maar kan tevens leren van de up-to-date studiekennis en de frisse blik van de student als nieuwkomer binnen het veld. De student heeft een interessante casus die hij of zij kan inzetten voor studiepunten en krijgt tevens inzicht in hoe het er aan toegaat op de bedrijfsvloer.

Challenges kunnen gaan over:

  • Energie efficiency.
  • Opwekking en toepassing van en omgang met duurzame niet- fossiele energie.
  • Duurzaam gebruik van grond- en afvalstoffen en (bouw)materialen.
  • Klimaatbestendige gebouwde omgeving.
  • Watertechnologie.

Mijn bedrijf wil meedoen. Wat staat ons te wachten?

Samen met de Werkgroep Onderwijs Cleantech (WOC, bestaande uit vertegenwoordigers van Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven, Saxion, HAN, Aventus, AOC, Technicampus, Platform Techniek Stedendriehoek en Etty Hillesum Ecolyseum, Van Hall Larenstein) denkt u na over:

  • Het opstellen van een realistisch plan met haalbare en meetbare doelen.
  • Het tijdspad.
  • De begeleidingstijd.
  • Een overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt met betrekking tot verwachtingen en investeringen.