Laat je als student uitdagen

Stage, een afstudeeropdracht of praktijkopdracht

Wij hebben contact met talloze bedrijven en instellingen die een helpende hand bij een vraagstuk kunnen gebruiken.

We noemen dit Challenges: bedrijven en instellingen kunnen zich met uitdagingen of problemen op het gebied van cleantech bij ons melden.

Wij koppelen ze aan een student of een team van studenten en samen werken ze aan een oplossing.  De problemen en uitdagingen van de bedrijven zijn uiteenlopend, denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een nieuw product of het in de markt zetten van een bestaande techniek.

De Challenges zijn een win-winsituatie: jij hebt niet alleen een interessante casus die je kan inzetten voor studiepunten, maar krijgt ook inzicht in hoe het er aan toegaat op de bedrijfsvloer en tegen welke problemen bedrijven in de praktijk aanlopen. Het bedrijf daarentegen kan veel leren van jouw  up-to-date studiekennis en je inzicht als nieuwkomer binnen het veld.

Challenges gaan over:

  • Energie efficiency

  • Duurzame, niet- fossiele energie

  • Duurzaam (her)gebruik van grond- en afvalstoffen en (bouw)materialen

  • Klimaatbestendige gebouwde omgeving

  • Logistiek en mobiliteit

  • Terugwinning en reductie van CO2 uitstoot.