Terugblik 2021

Betrokkenheid Bedrijfsleven
In de zomer van 2021 hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden samen met het onderwijs en bedrijfsleven over de doorontwikkeling en concept van de TechniekFabriek. De initiatiefnemerszijn in gesprek met de ondernemers om te ontdekken hoe zij een sterke samenwerkingsketen in de techniek in Zutphen gaan realiseren.

Podcast over energieneutraal en duurzame economie in Zutphen
Het afgelopen jaar hebben we met energie gewerkt aan twee inspirerende podcasts. Er is gesproken over de start van de TechniekFabriek en over het werken aan de veranderopgave rondom de energietransitie waar samen voorstaan.

Energie in de samenwerking met techniek docenten vmbo
Leren met techniek is sterk verbonden aan de didactische en pedagogische visie van het ontwikkelteam. De afgelopen periode is er samen met techniek docenten van het Kompaan College gewerkt aan de invulling van verschillende leerwerelden binnen Produceren, Installeren & Energie!