Alternatieve wandbekleding

Het bedenken van duurzame concepten die passen in de veranderende wereld van woononderhoud en -aanpassing. Denk hierbij aan onder temperatuur meekleurende wanden, verfstoffen, etc.

Challenge van vandenberg Schilders

 

Opzetten productielijn biobased isolatiemateriaal

Warmteplan Brummen wil cellulosevezels maken uit gerecycled papier en deels uit nieuw papier, afhankelijk van de kleur die we nodig hebben (bepaalde tinten zijn niet consistent uit gerecycled materiaal te halen helaas). Deze vlokken verspuiten wij met een aantal teams tegen plafonds als duurzame ‘biobased’ akoestische oplossing.

De kunst van het vervezelen zit in de fijnheid en kwaliteit van de gecreëerde vezels. Wij hebben reeds 20 jaar ervaring met deze vezels.

Welke andere biobased grondstoffen zijn geschikt om te vervezelen en ook te verspuiten (voor zowel akoestisch als thermisch isolerende toepassing)? Hierbij zijn al contacten met o.a. Rijkswaterstaat over het vervezelen van hun gemaaide grassen.

Challenge van Warmteplan Brummen

Herbestemming MOB-complex Teuge

Op 10 Juli 2018 maakte de expertjury van de SteenGoed Challenge bekend dat naast de Eendracht in Hoorn en het Juvenaat in Zevenaar, het MOB terrein in Teuge is gekozen als spotlight-locatie binnen het herbestemmingsproject van de provincie Gelderland.

Het voormalige Mobilisatie Complex in Teuge is een bijzonder terrein met verschillende gebouwen en veel buitenruimte, net buiten de bebouwde kom van Teuge in de gemeente Voorst. Vanwege de cultuurhistorische waarde is het complex recentelijk aangewezen als gemeentelijk monument. Het complex kent een rijke geschiedenis met verschillende gebruikers en functies. Vanwege de bijzondere geschiedenis en de prachtige ligging in het groen verdient het complex een mooie en duurzame functie die recht doet aan de kwaliteiten.

Op het terrein (3,5 Ha) bevindt zich onder andere het bedrijf Earth Awareness, indiener van een van de winnende ideeën. Samen met de andere winnaars waaronder het kunstenaars collectief SLAK willen ze het nu gekraakte terrein omtoveren in een duurzaamheids- en kunstcentrum. Ze staan daarbij als burgerinitiatief voor de enorme taak zich niet alleen bezig te houden met de restauratie van de gebouwen, maar ook het vinden van de passende duurzame oplossingen voor dit Off Grid terrein.

Oplossingen moeten gevonden worden voor de volgende aandachtsgebieden:

Verwarming: De ‘boerderijen’ op het terrein zijn bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. De muren van de bunkers zijn 60 cm dik beton. De betonnen doos is voorzien van een houten kap met dakpannen. De gebouwen zijn omringt door hoge bomen die veel zonlicht tegen houden. Vraag: hoe verwarmen we op de meest duurzame manier deze twaalf gebouwen?

Drinkwater: Het terrein is Off Grid. Naar verwachting komen er op het terrein 25 mensen te wonen. Daarnaast zullen veel mensen gebruik maken van de bedrijfsruimtes die geboden gaan worden. Tevens zijn er plannen voor het inrichten van een congreszaal en een restaurant.
Vraag: wat is de beste manier om de gebruikers van drinkwater te voorzien, ook tijdens lange droge zomers?

Afvalwater: Ook op de riolering is het terrein niet aangesloten. Op dit moment maken veel bewoners gebruik van compost toiletten. Deze situatie is niet toekomstvast, gezien de openstelling voor het publiek. Gedacht wordt aan twee gescheiden circuits voor het gehele terrein. Grijs water kan worden gezuiverd door een helofytenfilter of living machine. Zwart water zou kunnen worden behandeld in een bio-digester. Vraag: zijn dit de beste oplossingen? Welke dimensies moeten deze systemen hebben?

Voedselbereiding: Voedselbereiding vraagt een enorme piek aan energie. Indien deze piek vanuit het elektrische systeem moet worden opgevangen zonder backup capaciteit vanuit het stroomnet dient het gehele lokale systeem gedimensioneerd te worden op deze piekcapaciteit. Vraag: Welke andere mogelijkheden zijn er om ‘Off Grid’ de benodigde energie te leveren?

Elektriciteit: Het terrein rond de gebouwen is voorzien van veel hoge bomen welke het zonlicht op de daken weg neemt. De buitenrand van het terrein heeft echter vrij uitzicht op het zuiden. Vraag: Is het mogelijk een smart grid aan te leggen op het terrein zodat alle gebouwen voldoende elektrische energie krijgen?

Infrastructuur: De weg over het terrein is ernstig beschadigd door boomwortels en overwoekerd. Daar het een voormalig militair terrein betreft is het niet ondenkbaar dat onder de grond nog onontplofte munitie ligt. Vraag: is het mogelijk een klimaat adaptieve weg over het terrein aan te leggen die regenwater doorlaat naar de ondergrond?

Isolatie: De binnenzijde van de bunkers moet geschikt gemaakt worden voor bewoning of bedrijfsmatig gebruik. Een mogelijkheid hiertoe is het plaatsen van geïsoleerde voorzetwanden. De betonnen muren laten echter geen enkele waterdamp door en blijven vanwege de grote massa lange tijd ijskoud. Vraag: hoe kan er voor gezorgd worden dat condenserend waterdamp niet gaat zorgen voor vochtproblemen tussen de voorzetwanden en de betonnen bunker muur?

Opdrachtgever: Earth Awareness

Ecologisch Geboortethuis

Projectgroep Geboortenis Zutphen werkt aan de realisatie van een ecologisch Geboortethuis in Zutphen. Er zijn verschillende challenges geformuleerd:

Afval
Zichtbaar maken wat de Carbon Footprint is van een baby, en dan met name het gebruik van luiers. In hoeverre kan een composteerbare luier hierin een verschil maken? Er was ooit een initiatief in NL (Circuluier) en Duitsland kent het project Dycle. Hoe kan de compost van luiers bijdragen aan bodemherstel in de landbouw of op verarmde en braakliggende gemeente grond?

Water
We gaan veel regenwater opvangen en opslaan. We gaan het water inzetten voor sproei-, spoel en drinkwater. Kan een deel ook voor energieopwekking gebruikt worden?

Energie
Het gebouw heeft een zorgfunctie, er worden gebruiksvoorwerpen gezuiverd. Normaal gebeurt dat in een autoclaaf, we zien graag dat er een autoclaaf op laagspanning (gelijkstroom) wordt ontworpen. Zelf denken wij aan waterkokers uit vrachtwagens, maar een werkend apparaat zien we nog niet. Het zou ook mooi zijn als er een koelkast op 24V gemaakt zou kunnen worden, niet een koelbox (ook uit vrachtwagens).

Gebouw
Op diverse daken van de gebouwen willen we gras-/groene dakbedekking. Is er een ecologisch alternatief voor de diverse plastic onderdelen te bedenken? Het gebouw kan voor een groot deel met sloopmateriaal worden gebouwd, is er binnen Zutphen een opslag beschikbaar te stellen tijdens de voorbereidingen; voor het verzamelen van de bouwmaterialen?

Zonnepanelen en biodiversiteit

Is het mogelijk om slimme combinaties te vinden van het benutten van grond voor zowel de plaatsing van zonnepanelen als de productie van voedsel, biodiversiteit en waterberging?

De vraagstukken waarmee bij het bedenken van combinaties rekening gehouden moet worden zijn bijvoorbeeld: wat gebeurt er met de bodemvruchtbaarheid onder zonnepanelen? Welke gewassen kunnen groeien in de schaduw van de panelen? Kun je zonneweiden combineren met het grazen van vee of teelt van akkerbouw gewassen? Hoe kun je percelen waar zonnepanelen op staan bewerken met machines? Hoe voorkom je beschadiging aan de panelen, bekabeling etc. Wat zijn de juridische beperkingen van het combineren van functies (wat wordt er momenteel vastgelegd in de contracten met de grondeigenaren)? Behoudt deze grond de landbouwkundige bestemming?

Opdrachtgever is Agro Innovatie Centrum Lochem.

Waterkracht van Gratia Hydro

Hoe kun je energie, opgewekt door middel van een waterkrachtinstallatie, omzetten via een omvormer die gebruikt wordt voor zonnepanelen?

Groene diervoeding

Natuurwinkel ‘De Groene Hond’ vraagt zich af of mensen die zelf vegetarisch eten, hun dieren ook vegetarisch voer geven. Zo niet, krijgen ze dan in ieder geval biologisch vlees te eten? Denken mensen hier eigenlijk wel over na als ze een huisdier nemen? ‘De Groene Hond’ wil dat er onderzoek gedaan wordt onder de leerlingen en ouders van jullie school waarin je onderzoekt hoe ethisch dierlijke diervoeding nu eigenlijk is. Graag ziet ze de uitkomsten van het onderzoek grafisch weergegeven. Maar met de uitkomsten alleen ben je er niet. Ze moeten verwerkt worden in het ontwerp van een reclamecampagne voor de winkel.

Profiel 
De Groene hond is een dierenspeciaalzaak met alleen voeding van biologische afkomst. De Groene Hond beschikt over drie praktijkruimtes en een lesruimte waar het educatiecentrum van Lotte’s Logica, Voedingsadvies voor de hond, gevestigd is. Verder bieden zij een plek waar professionals uit de (dier)natuurvoeding terecht kunnen om hun praktijk te runnen.

Voor wie?
Niveau: Voortgezet Onderwijs, vmbo, havo, vwo
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
SDG 13: Klimaatactie
SDG 15: Leven op het land
Dimensie: Ecologisch

Hoe duurzaam is Zutphen?

ZutphenEnergie (ZE) wil graag weten hoe het staat met de energiebesparing in de Zutphense huishoudens. Hiervoor zoekt het bedrijf leerlingen uit het VO die een enquête willen afnemen in de Zutphense woonwijken. Het is de bedoeling dat de enquête diverse jaren achtereen wordt afgenomen, zodat duidelijk wordt op welk gebied er verbetering is en waar stilstand. Als resultaat ziet ZE graag een grafisch overzicht van de resultaten.

Profiel
ZutphenEnergie is een energiecoöperatie van, voor en door bewoners en bedrijven. Samen voorzien ze in de lokale energiebehoeften van Zutphen en Warnsveld. Dat doen ze door zelf betaalbare groene energie op te wekken, te leveren en door energie te besparen. Zo versterkt ZutphenEnergie de lokale economie.

Voor wie?
Niveau: Voortgezet onderwijs, vmbo/havo/vwo
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
SDG 13: Klimaatactie
Dimensie: Ecologisch